Categories
Uncategorized

Kako izbrati okolju prijaznejše vrste tiska?

O ekološki ozaveščenosti oz. zavedanju okolja se dandanes veliko govori. Zavedanje okolja je ključnega pomena predvsem za ohranjanje našega planeta in ustvarjanje bolj trajnostnega prihodnjega okolja. Gre za razumevanje vpliva človeških dejavnosti na naravo, sprejemanje odgovornosti za te vplive ter sprejemanje ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje. 

V današnjem svetu, ki se sooča s podnebnimi spremembami, izgubo biotske raznovrstnosti in okoljskim onesnaženjem, je skrb za okolje postala ena izmed najpomembnejših nalog človeštva. Vsak od nas ima vlogo pri ohranjanju našega planeta za prihodnje generacije. V tem blogu bomo raziskali, zakaj je skrb za okolje nujna in kako lahko vsak posameznik prispeva k trajnostni prihodnosti.

Izbrati okolju prijaznejše vrste tiska je pomemben korak k zmanjšanju okoljskega vpliva vaših tiskovin. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj korakov, kako izbrati okolju prijaznejše vrste tiska.

Reciklirani materiali

Uporabite reciklirane papirje in druge materiale. Takšni materiali so proizvedeni iz recikliranih surovin in zmanjšujejo potrebo po sečnji dreves.

FSC-certificiran papir

Izberite papir, ki je certificiran s strani Svetovnega sveta za gozdove (FSC), kar pomeni, da je bil pridobljen iz trajnostno upravljanih gozdov.

Uporaba rastlinskih barv

Rastlinske barve so manj škodljive za okolje kot tradicionalne tiskarske barve, ki vsebujejo kemikalije.

Digitalni tisk

Digitalni tisk je običajno manj škodljiv za okolje kot tradicionalni offset tisk, saj zahteva manj odpadnih materialov in manj kemikalij. Omogoča hitro tiskanje majhnih in srednje velikih naročil, pri čemer ni potrebno nastavljanje in priprava tiskalnih plošč, kar pri tradicionalnem offset tisku vzame veliko časa. Digitalni tisk pa prav tako omogoča enostavno prilagajanje tiskovin, kar pomeni, da lahko vsak izvod natisnete s specifičnimi spremembami ali personalizirate vsako tiskovino s posebnimi informacijami za posameznega prejemnika. Digitalni tisk se pogosto uporablja za tiskanje različnih materialov, vključno s knjigami, brošurami, letaki, vizitkami, plakati in drugimi marketinškimi gradivi.

Pravilno odstranjevanje odpadkov

Zagotovite, da so odpadki pravilno razvrščeni in odstranjeni. Reciklirajte tiskarske odpadke, kjer je to mogoče, saj le tako omogočamo ponovno uporabo materialov, namesto da bi bili odvrženi na odlagališču ali uničeni. 

Naročanje v večjih količinah

Če je mogoče, naročite tiskovine v večjih količinah, da zmanjšate količino odpadkov.

Izberite trajnostne tiskarne

Pri Tiskarni Ekart imamo strogo politiko trajnostnega tiskanja in uporabljamo okolju prijazne postopke.

Z izbiro okolju prijaznejših vrst tiska vsak od nas prispeva k ohranjanju narave in zmanjševanju okoljskega vpliva tiskarskih dejavnosti. S temi koraki lahko tiskanje postane bolj trajnostna praksa in pomemben del naše odgovornosti do okolja.

Skrb za okolje je naša skupna odgovornost in nujna za ohranjanje planetarnega zdravja. Vsak od nas ima vlogo pri ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti. Z majhnimi spremembami v vsakdanjem življenju in podporo trajnostnim praksam lahko vsi prispevamo k ohranjanju našega planeta za prihodnje generacije. Skupaj lahko naredimo veliko razliko.