Categories
Uncategorized

KAKO OBLIKOVATI PRIMERNO VABILO

Pisanju vabil se dandanes ne moremo izogniti. Ne glede na to, ali sodelavce vabimo na poslovni sestanek, prijatelje na zabavo, druženje, poroko, nekdanje sošolce na obletnico mature, je zaželeno, da poznamo vsaj osnove pisanja vabil in nekatere praktične smernice. Priložnosti za pisanje vabil je veliko, kljub temu pa se večkrat znajdemo v zadregi, na kakšen način sploh napisati vabilo oziroma katere elemente mora vsebovati.

Pisanju vabil se dandanes ne moremo izogniti. Ne glede na to, ali sodelavce vabimo na poslovni sestanek, prijatelje na zabavo, druženje, poroko, nekdanje sošolce na obletnico mature, je zaželeno, da poznamo vsaj osnove pisanja vabil in nekatere praktične smernice. Priložnosti za pisanje vabil je veliko, kljub temu pa se večkrat znajdemo v zadregi, na kakšen način sploh napisati vabilo oziroma katere elemente mora vsebovati.

Vabilo je besedilo, s katerim sporočevalec povabi naslovnika oz. naslovnike na določen dogodek. Ljudje se srečujemo ob različnih priložnostih, vabilo pa sam dogodek oz. srečanje naredi še bolj pomembno in posebno. Vabila so ustrezna ob najrazličnejših dogodkih, od rojstnih dni, prireditev, sestankov, zabav, do različnih koncertov in drugih druženj.

Različne vrste vabil

Seveda pa obstaja več vrst vabil. Pred samim pisanjem se moramo prepričati, kakšno vrsto vabila bomo sploh uporabili. Vabila so lahko neuradna ali uradna ter zasebna ali javna. Pri uradnih vabilih sta sporočevalec in naslovnik navadno v neenakovrednem odnosu. Uradno vabilo ima točno določeno obliko, za razliko od neuradnega, kjer je oblika predvsem naša izbira. Pri zgradbi moramo upoštevati ime, priimek in naslov sporočevalca v zgornjem levem kotu, pod tem napišemo podatke prejemnika, desno zgoraj kraj in datum pisanja, v sredini naslov besedilne vrste, nagovor, ter seveda še vsebina vabila. Uradna vabila se uporabljajo navadno za uradne prireditve, proslave, odprtja razstav, roditeljske sestanke…

Pri neuradnih vabilih sta sporočevalec in naslovnik navadno v enakovrednem odnosu, takšnih vabil pa se poslužujemo ob najrazličnejših priložnostih. To so v največ primerih različna praznovanja, rojstni dnevi, obletnice in druga srečanja. Takšne vrste vabil lahko napišemo v poljubni obliki.

Kakšna vabila vzbudijo pozornost naslovnika?

V današnji vedno bolj elektronski dobi so seveda popularna digitalna vabila, kot na primer SMS sporočila ali sporočila preko socialnih medijev. Takšna vabila so res preprosta in finančno poceni, vendar se po drugi strani izgubi tudi ves čar samih vabil. Veliko se vas na tej točki sprašuje, zakaj bi morali v 21. stoletju še pošiljati vabila, ki niso elektronska? Vabilo je majhna pozornost, toda velika priložnost za in način za vzdrževanje prijateljstva ter izkaz spoštovanja in pomembnosti. Vabilo, poslano po navadni pošti ali direktno izročeno osebi ima neprimerljivo večjo pomembnost, prejemnik pa ga prejme z večjim veseljem in občutkom hvaležnosti. Še ne verjamete? Čas je, da poskusite in se prepričate!

Prednosti vabil

Vabilo ima tudi fizično lepoto, saj že izbrana oblika lista in kuverta govorita o stopnji pozornosti do naslovnika. Tudi ob tej priložnosti ne pozabimo na pomena barv listov, obliko in velikost črk ter slikovna gradiva.

Obvezni elementi

Ne glede na to, ali je pismo uradno ali neuradno, moramo pri pisnem vabilu vedno vključiti te elemente:

  1. kdo vabi (sporočevalec)
  2. komu je vabilo namenjeno (naslovnik)
  3. na kateri dogodek vabimo
  4. kdaj in kje se bo dogodek odvijal

Na kaj še moramo biti pozorni

Ko pišemo vabilo si moramo vedno predstavljati komu je namenjeno. Temu ustrezno tudi uporabljamo besede in uporabo vljudnostnih fraz. Če je vabilo neuradno se poslužujemo glagolov v prvi osebi ednine, če pa gre za uradno vabimo in pišemo v imenu celotne ustanove, pa uporabimo prvo osebo množine. Pozorni moramo biti, da je vsebina jasna in nedvoumna. Ko smo vabilo napisali, ga še nekajkrat preberemo in se pred pošiljanjem prepričamo, da v njem ni nobene slovnične napake ter da so vsi napisani podatki točni. Pomembne podatke lahko po želji tudi poudarimo (odebelimo, podčrtamo ali jih zapišemo z drugo barvo). Zelo pomembno je, da bodo vaša vabila pravočasno oddana. Naslovnika moramo obvestiti toliko časa prej, da ima še vedno možnost za načrtovanje in odgovor, če se bo dogodka udeležil ali ne.

Nasvet 1

Če želite vabilo nekoliko popestriti lahko v njega zapišete tudi dress code, oziroma pričakovano obleko povabljenih.

Nasvet 2

Pri pripravljanju vabil po naročilu tiskarne uporabite priložnostno pisavo, da bodo vaša vabila bolj neformalna, ali posebno pisavo, ki se uporablja samo za formalna vabila.

Vabila so pomemben del organiziranih dogodkov, še bolj pomembno pa je, da se med seboj družimo in ustvarjamo skupne spomine, ki si jih bomo zapomnili za vedno

Najboljše stvari v življenju so ljudje, ki jih imaš rad,

mesta, kamor greš

in spomini, ki jih ustvariš.